نصب موکت کار ساده ای به نظرمی رسد اما در مواقعی که سطح اولیه دارای پستی و بلندی قابل توجه است نیاز به زیرسازی وجوددارد. معمولا برای جلوگیری از انتقال رطوبت احتمالی کف اتاق ها به موکت برای زیرسازی از ترکیب سیمان، پودر سنگ و چسب بتن استفاده می شود. بعد از زیرسازی موکت را با چسب فوری و در مواردی مثل راه پله ها با تسمه های فلزی، نصب می کنند.